Sunday, January 08, 2012

Nota Usrah Siri ke-3, hari Isnin 9 Januari 2012


Risalah Al-Banna: Ke mana kita menyeru manusia?

Perbincangan tertumpu kepada 5 tajuk kecil: (mengikut cetakan bahasa Arab)

1. قوميتنا وعلى أي أساس ترتكز؟

2. ليس بعد ذلك عزة

3. أعظم مصادر القوة

4. قوميتنا عالية النسبة

5. أحلام الأمس وحقائق اليوم

Berdasarkan 5 tajuk kecil tersebut, perbincangan usrah akan lebih tertumpu kepada poin-poin berikut:

1. Asas nasionalime kita (qaumiyah)

· 7 ayat Al-Quran menceritakan seruan Allah untuk menjadikan-Nya sebagai sumber izzah dan kehebatan.

· Kita perlu menisbahkan diri kita kepada Allah

· Nilai kemuliaan terletak pada Islam, bukan pada bangsa.

2. Nisbah terbaik

· Ada manusia bernisbahkan kepada nasab dan keturunan. (berbangga dengan nasab datuk nenek)

· Nisbah terbaik adalah nisbah kepada Allah. Inilah yang membawa kepada keizzahan dan kegemilangan sebenar.

3. Sumber kuasa terhebat

· Tidak takut dan tidak gentar berhadapan musuh setelah memiliki nisbah kepada Allah.

· Nisbah kepada Allah merupakan sumber kuasa kepada orang beriman.

4. Nasionalime bersifat sejagat

· Apabila seluruh manusia menisbahkan diri kepada Allah, semua bangsa akan bersaudara.

· Taasub (asabiyah) akan terpadam apabila semua berkumpul di bawah lembayung kuasa Allah.

5. Impian semalam, kenyataan hari ini

· Perkara ini (menukar nisbah lama kepada nisbah baru dalam masyarakat di dunia) menjadi kabur dan tidak jelas di kalangan orang awam, sehingga mereka menuduh Ikhwan sedang berkhayal dan bermimpi.

· Para pendakwah perlu tenang, perkara ini jelas di mata para sahabat RA. Hasilnya akan datang juga jika kita mengikuti jejak langkah mereka.

· Ikhwan akan bermati-matian demi perkara ini.

Kesimpulannya, Al-Banna menjelaskan di antara tugas dakwah Ikhwan adalah menukar nisbah (intisab) manusia kepada nisbah kepada Allah. Semangat nasionalisme sebenar adalah menasabkan diri kepada Allah, bukan nasab keturunan. Beliau mendatangkan dalil-dalil, ciri-ciri, kelebihan perkara tersebut. Kemudian baru Al-Banna menyebut kekeliruan yang timbul di kalangan orang awam dan ia diakhiri dengan azam bahawa Ikhwan akan tetap memperjuangkannya sebagaimana para sahabat telah lakukan.

*Terdapat beberapa istilah dan beberapa poin yang sukar untuk difahami, maka para pembaca perlu mengikuti siaran langsung rancangan Usrah untuk penjelasan-penjelasan tersebut.

Istilah yang sukar difahami:

1. Nasab-intisab-nisbah

2. Qaumiyah-nasionalisme

Persoalan yang mungkin timbul:

1. Adakah apa yang dibincangkan di atas bercanggahan dengan slogan yang dibawa oleh ISMA “Melayu Sepakat Islam Berdaulat”?

2. Apakah maksud menukar ‘nisbah kepada perkara lain’ kepada ‘nisbah kepada Allah’?

3. Mengapa nasionalisme menjadi contoh?

4. Adakah semangat nasionalisme perlu dibuang terus dan yang perlu dipegang hanya ‘nisbah kepada Allah’?

No comments: