Friday, October 21, 2011

Pendedahan Kristianisasi di Malaysia: Malaysian Ministries

Malaysian Ministries:

'via Blog this'

Ada link lagu Kristian dalam bahasa Melayu.
Ia ditulis dan direka oleh orang Indonesia.
Akan tetapi, link tersebut dimasukkan di dalam web Kristian Malaysia.
Sudah pasti, ramai orang Melayu yang sudah masuk Kristian.
Apakah benar dakwaan ini?
Tidak mustahil!
There are Missionary work among Malays in Malaysia!

No comments: